Home
 
   
Web

 
Autentificare
   Acasă > Solutii > Studii de caz > Cadastrul Apelor Române


 

ROSA - studiu de caz - Cadastrul Apelor Române

Aplicaţia “Cadastrul Apelor Române”
Client: Administraţia Naţională „Apele Române”


Descrierea Clientului

Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR) este organizată într-o structură arborescentă, având sedii în fiecare oraş capitală de judeţ, dar şi în alte localităţi. Serviciul „Patrimoniul şi Cadastrul Apelor” din cadrul acestei organizaţii are o responsabilitate complexă, şi anume gestionarea obiectivelor care constituie obiectul de lucru al ANAR. Acestea sunt cuprinse în peste 60 de categorii cadastrale diferite, printre care amintim:

- apele de suprafaţă din domeniul public, aşa cum sunt definite în Legea Apelor
nr. 107/1996, cu albiile lor minore, malurile şi cuvetele lacurilor, cu bogăţiile lor naturale şi potenţialul energetic valorificabil, apele subterane, faleza şi plaja mării;
- barajele;
- lacurile de acumulare permanente şi nepermanente;
- prizele de apă, staţiile de tratare;
- digurile de apărare impotriva inundaţiilor;
- lucrările de regularizare a albiilor;
- cantoanele hidrotehnice şi alte construcţii asimilate;
- staţii şi instalaţii ale reţelei de supraveghere a calităţii resurselor de apă;
- canalele staţiilor de pompare şi conductele pentru derivare de debite;
- staţii şi instalaţii ale reţelei naţionale de observaţii şi măsurători hidrologice şi
hidrogeologice, precum şi ale reţelei de observaţii şi măsurători meteorologice specifice gospodăririi apelor;
- alte construcţii şi lucrări hidrotehnice, bunuri aflate în proprietatea publică a statului;
- alte obiective în legătură cu activitatea ANAR.

Administraţia Naţională „Apele Române” are în administrare:
- 78.905 km cursuri de apă;
- 295,6 mii ha suprafaţă de teren cu ape;
- 270 lacuri de acumulare cu un volum total de 14,5 miliarde mc, din care 114 lacuri cu acumulare nepermanentă;
- 7100 km diguri pentru apărarea localităţilor şi terenurilor agricole;
- 6600 km regularizări de râuri şi 1320 km apărări şi consolidări de maluri;
- 157 canale de aducţiune cu o lungime de 1100 km;
- 59 staţii de pompare a apei cu un debit instalat de 237 mc/s;
- 49 prize de apă şi noduri hidrotehnice cu un debit total instalat de 249 mc/s;
- 178 alte lucrări hidrotehnice;
- 122 lacuri naturale.

Situaţia abordată
Gestionarea acestor obiective era realizată cu ajutorul unor aplicaţii ce utilizau fişiere de tip DBF, aplicaţii produse intern şi denumite King şi Regina, grupând obiectivele cadastrale în folosinţe consumatoare de apă şi neconsumatoare de apă.
Această organizare, datorită centrării exclusive pe utilizator şi lipsei de relaţionare a informaţiilor conexe, producea neajunsuri majore, fapt care a afectat realitatea informaţiilor comunicate/gestionate în cadrul acestui serviciu. Un alt neajuns major al acestor aplicaţii este lipsa unui mecanism de comunicare între ele, fapt ce a creat o divergenţă a rezultatelor şi apoi implicarea unor eforturi deosebite pentru reglarea situaţiei la momentele de raportare. Aceste aplicaţii rulau local la fiecare locatie ANAR, corelarea lor realizându-se dificil, iar consolidarea datelor în vederea unor rapoarte anuale naţionale dura perioade lungi de timp.
Realizarea unui tablou general implica de asemenea o intensă şi de durată muncă de sinteză şi consolidare a informaţiilor, pentru a putea fi prezentate in format grafic, vizual, intuitiv.
Experienţa consultanţilor Mobius Solutions în dezvoltarea, organizarea şi funcţionarea bazelor de date a modificat perspectiva asupra funcţiilor aplicaţiei dorite şi a procedurilor de lucru, în sensul simplificării şi creşterii eficacităţii, atât în lucrul cu informaţiile cât şi în ceea ce priveşte raportarea rezultatelor.

Soluţia
În anul 2002, Mobius Solutions dispunea deja de toate atuurile necesare abordării la un nivel înalt de exigenţă a unui astfel de proiect. Experienţa specialiştilor săi în cadrul unor proiecte internationale de anvergură şi-a spus cuvântul în analiza situaţiei şi structura soluţiei propuse. Certificarea Mobius Solutions ca şi partener Microsoft şi implementarea standardului de calitate ISO 9001 a subliniat orientarea companiei către oferirea de soluţii profesionale.

Descrierea aplicaţiei “CADASTRUL APELOR ROMÂNE”

Strategia naţională de dezvoltare a ANAR, a impus ca şi standard utilizarea platformei Microsoft. Astfel, platforma tehnică pe care rulează aplicaţia construită de către Mobius Solutions este Win32 în arhitectură client-server fiind formată din:
• pe partea de server
o Windows Server 2000/2003
o MS SQL Server 2000/2005
• pe partea de client
o .NET Framework

Aplicaţia funcţionează, în sistem distribuit, în peste 50 locaţii fizice din ţară. Astfel, există la nivelul fiecărei locaţii câte o bază de date SQL, la care se conectează clienţii prin reţelele locale. Serverele distribuite pe teritoriul ţării comunică între ele pe baza infrastructurii VPN din organizaţia beneficiarului, prin mecanisme particularizate de replicare concepute şi construite de către Mobius Solutions, cu ajutorul cărora datele sunt transferate în vederea uniformizării informaţiilor conţinute în bazele de date distribuite teritorial.

„Cadastrul Apelor Române” este funcţională în cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române” începând cu luna martie a anului 2005, având anterior o perioadă de testare în condiţii reale la acea dată, de peste 3 luni. Sistemul realizat de către Mobius Solutions conţine un foarte evoluat modul de raportare ce permite vizualizări sintetice ale datelor necesare iar distribuirea teritorială a bazelor de date şi a operatorilor facilitează optimizarea serviciilor oferite de către ANAR.

Aplicaţia CADASTRUL APELOR este în strânsă legătură cu aplicaţia DISPECER (care gestionează datele operative – seriile de timp). De asemenea, cu aplicaţiile în curs de implementare dedicate reglementărilor în domeniul apelor (avize, autorizaţii, inspecţii), ca şi relaţiilor contractuale cu utilizatorii de apă, realizând astfel legătura către modulul ERP (ECONOMIC) şi de management al documentelor.

Implementarea
Împreună, cele două companii au convenit o dezvoltare şi implementare etapizată a noului sistem “Cadastrul Apelor Române”, având în vedere diferenţa de filosofie între abordările specifice fostelor aplicaţii şi cea a noii aplicaţii. Permanent s-a avut în vedere consultarea utilizatorilor aplicaţiei pentru o implementare cât mai adecvată.
Soluţia a fost una radicală: vechiul sistem a fost înlocuit cu un sistem client/server complet nou, folosind baze de  date distribuite şi conectate prin sistemul de replicare conceput de Mobius Solutions.

Planuri de viitor
În prezent se află implementate şi rulează cu succes componentele de bază ale sistemului “Cadastrul Apelor Române” şi “Aplicatia Dispecer”.
În conformitate cu planificarea stabilită de comun acord cu ANAR, în prezent se află în fază finală de implementare sistemul de gestiune financiar-contabilă (proiectul pilot), fiind prevăzut a fi lansate în exploatare în cursul anului viitor. Acest sistem va integra rezultate oferite de către aplicaţia “Cadastrul Apelor Române”.

Concluzie:
 Arhitectura actuală a aplicaţiei „CADASTRUL Apelor Române” permite inter-relaţionarea acestei aplicaţii cu alte aplicaţii, crearea unui cadru ideal pentru gestiunea modernă a informaţiilor şi a relaţiilor dintre acestea, automatizarea proceselor, relevantă informaţiilor care contează.
Mobius Solutions (
www.mobius.ro) oferă sisteme la cheie ce includ aplicaţii client/server, aplicaţii internet sau intranet, sisteme de gestiune a bazelor de date, sisteme de mesagerie electronică şi sisteme de gestiune.

 
 

l Cadastrul Apelor Române l Dispecer Ape l Resurse Umane si Salarizare l

   
 
©2012 Mobius Solutions