Home
 
   
Web

 
Autentificare
   Acasă > Solutii > Studii de caz > Resurse Umane si Salarizare


 

Resurse Umane si Salarizare

 Soluţie de gestiune a Resurselor Umane şi Salarizării

Client: Administraţia Naţională „Apele Române”
Cine este Clientul

Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR) este organizată într-o structură arborescentă; are sedii în fiecare oraş capitală de judeţ, precum şi în alte localităţi. Serviciul „Resurse Umane şi Salarizare” din cadrul acestei Administraţii Naţionale are o complexă responsabilitate, dacă privim felul în care este făcută împărţirea în teritoriu a organizaţiei şi numărul de peste 6.000 de angajaţi.

Soluţia veche
Gestionarea datelor se făcea cu ajutorul unor aplicaţii diferite pentru diverse sedii, iar raportarea către conducere a situaţiei era o muncă anevoioasă.
Această organizare, datorită faptului că se centra exclusiv pe utilizator iar informaţiile conexe nu erau relaţionate, producea majore neajunsuri, fapt care distorsiona realitatea informaţiilor comunicate/gestionate în cadrul acestui serviciu. Un alt neajuns major al acestor aplicaţii este lipsa unui mecanism prin care acestea să comunice între ele; a rezultat o divergenţă a rezultatelor şi apoi depunerea unor eforturi deosebite pentru corectarea situaţiei la momentele de raportare. Aceste aplicaţii rulau local la fiecare locatie ANAR, punerea în acord a datelor realizându-se greu, iar consolidarea datelor în vederea unor rapoarte anuale naţionale dura perioade lungi de timp.
Construirea unui tablou general implica de asemenea o intensă şi de durată muncă de sinteză şi consolidare a informaţiilor, pentru a putea fi prezentate in format grafic, vizual, intuitiv.
Experienţa consultanţilor Möbius Solutions - EcArt Consulting în proiectarea/dezvoltarea, modul de organizare şi funcţionare a bazelor de date si a nevoilor serviciilor de gestiune a resurselor umane si salarizarii  a schimbat perspectiva asupra funcţiilor aplicaţiei dorite şi a procedurilor de lucru, în sensul simplificării şi creşterii eficacităţii, atât în lucrul cu informaţiile cât şi în ceea ce priveşte raportarea rezultatelor.

Soluţia nouă propusă de Möbius
În anul 2005 Consorţiul Möbius Solutions - EcArt Consulting avea deja toate atuurile necesare abordării la un nivel înalt de exigenţă a unui astfel de proiect. Experienţa specialiştilor săi în cadrul unor proiecte de mare amplitudine şi-a spus cuvântul în felul în care situaţia a fost analizată şi a fost propusă structura soluţiei. Certificarea Möbius Solutions ca partener Microsoft in anul 2003, precum şi implementarea standardului de calitate ISO 9001 in anul 2004 garantează orientarea companiei către oferirea de soluţii profesionale.
Soluţia de Gestiune a Resurselor Umane şi a Salarizării, realizată de consorţiul Möbius Solutions – EcArt Consulting

Strategia naţională de dezvoltare a ANAR a impus ca standard folosirea platformei Microsoft. Astfel, platforma tehnică pe care rulează aplicaţia construită de către Möbius Solutions este Win32 în arhitectură client-server fiind compusă din:
• pe partea de server:
o Windows Server 2000/2003
o MS SQL Server 2000/2005
• pe partea de client:
o .NET Framework

Aplicaţia funcţionează în sistem distribuit în peste 50 locaţii fizice din ţară. Astfel, la nivelul fiecărei locaţii există câte o bază de date SQL, la care se conectează clienţii prin reţelele locale. Serverele distribuite pe teritoriul ţării schimbă date între ele pe baza infrastructurii VPN din organizaţia clientului, prin mecanisme de replicare create în mod particular de către Möbius Solutions, cu ajutorul cărora datele sunt transferate în vederea uniformizării informaţiilor conţinute în bazele de date distribuite teritorial.
 
Această bază de date, distribuită geografic, precum şi mecanismele de replicare interne ale aplicaţiei permit o administrare uşoară precum şi identificarea rapidă a informaţiilor căutate..

Implementarea propriu-zisă
Cele două companii au convenit o să dezvolte şi să implementeze în etape noua aplicaţie de gestiune a Resurselor Umane şi a Salarizării. Soluţia a fost una radicală: vechiul sistem a fost înlocuit cu un sistem client/server complet nou, bazat pe Microsoft Windows 2003 Server şi Microsoft SQL 2000.
Descriere pe scurt a soluţiei implementate
Aplicaţia include funcţionalităţi specifice pentru gestionarea informaţiilor şi a modului de calcul al salariilor angajaţilor unei organizaţii, pe funcţiuni sau departamente.

Facilităţi oferite

Iata pe scurt cateva dintre facilitatile oferite de catre aplicatia de gestiune a Resurselor Umane si a Salarizarii:
• Gestiunea informatiilor de personal prin construirea fişei angajatului şi păstrarea în format electronic a datelor scrise în cartea de muncă
• Se pot crea rapoarte privind personalul angajat
• Se poate vedea modul în care este structurată organizaţia
• Se scoate în evidenţă gradul de ocupare a posturilor definite în organigramă
• Pontajele sunt procesate automat
• Se calculează automat indemnizaţiile pentru concediul de odihnă şi concediul medical
• Se scot în evidenţă alte drepturi, corecţii şi reţineri salariale
• Se poate procesa salariului pentru un singur angajat sau pentru toti angajatii
• Se centralizează informaţiile necesare calculului salarial în rapoarte predefinite sau configurabile
• Se întocmesc rapoartele către autorităţile de stat
• Se arhivează şi securizează datele şi accesul la date
Alte detalii cu privire la facilitatile aplicatiei le puteti solicita la adresele de contact din site-urile consortiului.

 Consorţiul Möbius Solutions (www.mobius.ro) – EcArt Consulting (www.ecart.ro ) pune la dispoziţia clienţilor aplicaţii de gestiune economică, a resurselor umane şi salarizării, precum şi soluţii de business inteligence total adaptate nevoilor clietului.

 

 
 

l Cadastrul Apelor Române l Dispecer Ape l Resurse Umane si Salarizare l

   
 
©2012 Mobius Solutions